Nieuwsberichten

Enquête openbare speel- en sportplekken

Hallo, De gemeente Gemert-Bakel gaat kijken naar al haar openbare speel- en sportplekken, en ook in ons dorp. Zij maken plannen voor de toekomst van d...

Lees meer
Aan de slag in de bossen van de Stippelberg

Aan de slag in de bossen van de Stippelberg Natuurgebied de Stippelberg is in tientallen jaren veranderd van een landgoed met eentonig productiebos, n...

Lees meer
Enquête Omgevingsvisie

Er komt een nieuwe omgevingswet, ook voor De Rips. De basis van de omgevingswet is de omgevingsvisie, waarin staat hoe de inwoners en de gemeente denk...

Lees meer
Paterslaan – De Rips: informatieavond 6 juli 2021 – 20:00 uur Gemeentehuis

Graag nodigen we u uit voor een informatieavond. Tijdens deze avond bespreken we de stand van zaken rondom het project en de te volgen stappen. Deze a...

Lees meer
Bestemmingsplan Paterslaan aangenomen!

Goed nieuws: De Gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft gisteren 10 juni 2021, het bestemmingsplan Paterslaan aangenomen. Voor Ripsenaren, die een nieuw h...

Lees meer
Het Cuypersgenootschap heeft de gemeente Gemert-Bakel officieel gevraagd van de kerk in De Rips een monument te maken

Het Cuypersgenootschap (zie https://www.cuypersgenootschap.nl/) heeft de gemeente Gemert-Bakel officieel gevraagd van de kerk in De Rips een monument ...

Lees meer
Status voorzitterschap Dorpsoverleg

Beste bewoners, We hebben onlangs vernomen dat er onrust in de Rips is vanwege de woonplaats van onze voorzitter van het dorpsoverleg. Tonny Gerrits w...

Lees meer
Update stand van zaken Woningbouw Paterslaan

Update vanuit de gemeente met betrekking tot woningbouw Paterslaan. De zienswijzen tegen het ontwerpbesluit zijn weerlegd in het definitieve besluit e...

Lees meer
Collegebesluit met betrekking tot de zoekgebieden zon en wind

Het college heeft een besluit genomen over de zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens. In bijgevoegde brief kunt u hierover meer informatie vinden...

Lees meer
UITSLAG ENQUETE DUURZAAM DE RIPS

Bij deze de resultaten van de enquête van de werkgroep Duurzaam de Rips. Deze resultaten zijn gedeeld met het college van B & W en Arthur Rijken....

Lees meer
430 van 525 Enquêtes ontvangen voor werkgroep Duurzaam De Rips

430 van 525 Enquêtes ontvangen voor werkgroep Duurzaam De Rips, waarvoor dank! voor diegene wie de enquête nog hebben liggen of graag willen inlever...

Lees meer
Nieuwe link t.b.v. Enquete vanuit Gemeente Gemert-Bakel zonnevelden en windmolens

Betreft link naar Enquête vanuit gemeente Gemert-Bakel: Wie de enquête van de gemeente Gemert-Bakel in heeft willen vullen kon tegen een probleem aa...

Lees meer