Update stand van zaken Woningbouw Paterslaan
23 april, 2021

Update vanuit de gemeente met betrekking tot woningbouw Paterslaan. De zienswijzen tegen het ontwerpbesluit zijn weerlegd in het definitieve besluit e...

Lees meer
Collegebesluit met betrekking tot de zoekgebieden zon en wind
22 april, 2021

Het college heeft een besluit genomen over de zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens. In bijgevoegde brief kunt u hierover meer informatie vinden...

Lees meer
UITSLAG ENQUETE DUURZAAM DE RIPS
19 april, 2021

Bij deze de resultaten van de enquête van de werkgroep Duurzaam de Rips. Deze resultaten zijn gedeeld met het college van B & W en Arthur Rijken....

Lees meer
430 van 525 Enquêtes ontvangen voor werkgroep Duurzaam De Rips
15 april, 2021

430 van 525 Enquêtes ontvangen voor werkgroep Duurzaam De Rips, waarvoor dank! voor diegene wie de enquête nog hebben liggen of graag willen inlever...

Lees meer
Nieuwe link t.b.v. Enquete vanuit Gemeente Gemert-Bakel zonnevelden en windmolens
10 april, 2021

Betreft link naar Enquête vanuit gemeente Gemert-Bakel: Wie de enquête van de gemeente Gemert-Bakel in heeft willen vullen kon tegen een probleem aa...

Lees meer
Enquête werkgroep Duurzaam De Rips & Dorpsoverleg
10 april, 2021

Deze week is er door werkgroep duurzaam De Rips huis aan huis een informatiebrief en enquête rond gebracht. Graag attenderen wij u erop dat we het be...

Lees meer
Update Bestemmingsplan Paterslaan
1 april, 2021

Helaas is er vertraging, doordat er gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Deze dienen nauwgezet beantwoord te worden, wa...

Lees meer
Link naar Informatie website zon en wind gemeente Gemert-Bakel
1 april, 2021

Beste bewoners, de informatie (presentaties, opnames, antwoorden op vragen etc) met betrekking tot de zon en wind webinars kunt u terugvinden op deze ...

Lees meer