Bestuur

Paul Berkvens
Bestuurslid
Jodenpeeldreef 4, De Rips
paulengerrie@hetnet.nl
0493-599197
Harm van Dijk
Bestuurslid
Burg. v/d Wildenberglaan 50, De Rips
hemfvandijk@gmail.com
06-30385860
Ria Kandelaars
Bestuurslid
Burg. v/d Wildenberglaan 35, De Rips
r.kandelaars@outlook.com
06-50558270
Niels van der Hoff
Bestuurslid
Burg. v/d Wildenberglaan 36, De Rips
niels@vanderhoffict.nl
06-15629839
Tom van de Mortel
Bestuurslid
Kwartelhof 10, De Rips
tpe1677@hotmail.com
06-49054446
Bregje van Leuken
Bestuurslid
Korhoenstraat 15, De Rips
stefan.bregje@hotmail.com
0493-599080
06-18351305
Mark Kanters
Bestuurslid
Hazenhutsedijk 7, De Rips
kantersrips@gmail.com
06-10924991
Noortje van der Ven
Secretaris
Burg. Nooyenlaan 1, De Rips
info@derips.nl
06-48785179
Ton Gerrits
Voorzitter
Hoekendaalse velden 49, Bakel
ton@emultifoodconsult.com

06-44557885