Algemene informatie De Rips

Weten wat te doen!                                                          Update: d.d. 13/06/2018

Kleine ergernissen Melden bij
Aangifte diefstal Politie

Afval op straat Kan zelf opruimen niet, meld het dan bij de gemeente

Agressie / bedreiging / geweld op straat / Asociaal verkeersgedrag Politie: 0900-8844
www.meldmisdaadanoniem.nl bij misdrijven
Buren ruzie
 1. Probeer zelf op te lossen
 2. Lukt dit niet dan kan buurtbemiddeling via de LEVgroep ingezet worden (0492-36 30 26)
Discriminatie Adviespunt Discriminatie (040-21 93 420)
Drugsoverlast Politie (0900-8844)
Evenementen- en horecaoverlast
 1. Zelf organisatie / horecaondernemer aanspreken
 2. Werkt dat niet of durft u dat niet, bel dan de gemeente (0492-378 500)
 3. Acute overlast: politie (0900-8844)
Gevonden voorwerpen en verloren voorwerpen Gemeente via digitaal loket: https://dloket.gemert-bakel.nl
Hanggroepen overlast
 1. Spreek groep zelf aan
 2. Lukt dit niet of durft u dat niet, bel dan de gemeente (0492-378 500)
 3. Bij criminele activiteiten bel de politie
Hondenpoep
 1. Zelf de veroorzaker aanspreken
 2. Via app: buitenbeter
 3. Digitaal loket: https://dloket.gemert-bakel.nl
 4. Gemeente Gemert-Bakel (0492-378 500)
Milieuklachten Gemeente Gemert Bakel 0492-378500
Ongedierte Gemeente Gemert Bakel 0492-378500
Overlast openbare ruimte (zoals struiken en verkeersborden)
 1. Via app: buitenbeter
 2. Digitaal loket: https://dloket.gemert-bakel.nl
 3. Gemeente overdag 0492-378 500
 4. Nood: Calamiteitendienst 06-51 50 20 14
Straatverlichting defect
 1. Storingsmelding-openbareverlichting@heijmans.nl
 2. Firma Heijmans 0800-23 45 125
 3. Nood: Calamiteitendienst 06-51 50 20 14
Parkeeroverlast
 1. Gemeente (0492-378 500)
 2. Acute overlast: politie (0900-8844)
Stookoverlast
 1. Gemeente (0492-378 500)
 2. Buiten kantooruren: politie (0900-8844)
Uitstallingen op trottoir of straat Gemeente (0492-378 500)
Vandalisme / baldadigheid Politie: 0900-8844
Vuurwerkoverlast Politie (0900-8844)
Weg- en bermbeheer
 1. Gemeente (0492-378 500)
 2. www.gemert-bakel.nl

Belangrijke telefoonnummers & site:

Instantie telefoonnummer
Gemeente kantooruren
 1. 0492-378500
 2. www.gemert-bakel.nl
Calamiteitendienst gemeente (bij gevaarlijke situaties buiten kantooruren ook in weekend) 06-51502014
Politie (geen spoed en wijkagenten) 0900-8844
Politie, brandweer, ambulance spoed 112
LEVgroep (Leven en Verbinden) Gemert-Bakel 0492-363026
Adviespunt Discriminatie 040-2193420
Brandweer niet bij noodsituatie gemeente- huis van Laarbeek (= samenwerking) 040-22032013 (centrale; vragen naar de betreffende post Gemert – Bakel – De Rips)
Meld Misdaad anoniem 0800-7000
Internetsite politie Gemert-Bakel www.Politiegemertbakel.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke 1e van de maand automatisch de dorpsagenda.

Agenda

 • Eucharistieviering
 • Openbare Informatieavond Omgevingsvisie
 • Uitwisselingsconcert
 • Kerstconcert
 • Aurelius theatershow
Meer agenda punten