Notulen openbare vergadering 29 mei 2017 
7 juni, 2017

Opening De voorzitter heet een ieder welkom en speciaal Janine Rechters en Ruud Oude Griep van de gemeente en de sprekers van vanavond. Er is niemand ...

Lees meer