17 December 2022
Saturday
19:30 - 22:00
Soosavond (Jeugdsoos Samsam)
24 December 2022
Saturday
19:00
Kerstavondviering (Dorpsoverleg de Rips)
7 January 2023
Saturday
08:30 - 12:00
Oud papier en oud ijzer (Concordia De Rips)
21 January 2023
Saturday
19:30 - 22:00
Soosavond (Jeugdsoos Samsam)
25 March 2023
Saturday
19:30 - 22:00
Soosavond (Jeugdsoos Samsam)
26 March 2023
Sunday
10:00 - 18:00
Danstoernooi DV Euphoria (Dansvereniging Euphoria)
15 April 2023
Saturday
19:30 - 22:00
Soosavond (Jeugdsoos Samsam)
13 May 2023
Saturday
19:30 - 22:00
Soosavond (Jeugdsoos Samsam)
24 June 2023
Saturday
19:30 - 22:00
Soosavond (Jeugdsoos Samsam)
8 July 2023
Saturday
19:30 - 22:00
Soosavond (Jeugdsoos Samsam)