Over ons

De stichting heeft ten doel om als overlegorgaan tussen de inwoners en het gemeentebestuur activiteiten te ontplooien, welke zijn gericht op de verbetering van de leefbaarheid van de kern De Rips, het welzijn van de bewoners van De Rips, met al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”

Ofwel, ons bestuur fungeert als overlegorgaan tussen inwoners en gemeente. We inventariseren welke zaken/projecten de leefbaarheid van ons dorp ten goede komen en proberen mensen te verbinden om gezamenlijk deze leefbaarheid te verbeteren/in stand te houden, ook op langere termijn. Dit doen we deels via de Wit Gele Kruis coöperatie die zich vooral bezighoud met het welzijn van onze inwoners. Goede ideeën zijn altijd welkom. Wij bekijken de draagkracht van een project en kijken vervolgens hoe een en ander te realiseren is en welke partijen daarbij nodig zijn.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke 1e van de maand automatisch de dorpsagenda.

Agenda

  • Theetuinconcert 2024
  • Uitwisselingsconcert
  • Kerstconcert
  • Aurelius theatershow
Meer agenda punten