Openbare vergadering Dorpsoverleg De Rips – 25 maart

Maandag 25 maart 2024 om 20.00 uur

Partycentrum D’n Eik

Openbare vergadering Dorpsoverleg De Rips

 

Agenda

1 Opening

2 Bestuurszaken

3 Wonen: CPO, Femke van der Velde Vastgoedregisseur

4 Grondprijzen in De Rips, wethouder van Zeeland

5 Omgevingsvisie

Pauze

6 WGK

7 Centrumplan, stand van zaken

8 Ambassadeur van De Rips

9 Mededelingen

10 Rondvraag

11 Sluiting

Agenda downloaden in PDF -> agenda OV 25-3-24