Bespreking gebiedsgerichte uitwerking omgevingsvisie
1 juni, 2024

Donderdagavond 20 juni a.s. om 20 uur in D’n Eik zal de gemeente ons uitleg komen geven over de uitwerking van de omgevingsvisie zie bijlage Gebieds...

Lees meer