Notulen openbare vergadering 2 juni 2016
13 juni, 2016

Notulen openbare vergadering 2 juni 2016 Opening De voorzitter heet een ieder welkom en speciaal de wethouder Miranda de Ruijter en de sprekers van va...

Lees meer
Klachten over milieuzaken door bedrijven
3 juni, 2016

Heeft u een klacht over milieuzaken die door bedrijven wordt veroorzaakt? Denk aan licht-, roet-, stof- en geurhinder of water-, lucht- en bodemveront...

Lees meer
Uitnodigingen bestuursvergaderingen
3 juni, 2016

Verenigingen worden gevraagd het Dorpsoverleg uit te nodigen voor een bestuursvergaderingen zodat we misschien elkaar op die manier kunnen versterken....

Lees meer
Rabobank participatie en subsidie
3 juni, 2016

Participatie De Rabobank brengt verenigingen, stichtingen, klanten en andere partijen bij elkaar. De doelstelling is om hun omgeving sterker te maken,...

Lees meer
Supersnel internet in buitengebied Gemert-Bakel
3 juni, 2016

GEMERT-BAKEL – Het buitengebied van Gemert krijgt toegang tot supersnel internet. Komend najaar wordt gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk...

Lees meer