Nieuwsberichten

Samenstelling werkgroepen

Hier vindt u de samenstelling van de werkgroepen voor de verschillende evenementen van het jubileum jaar in 2021. Wilt u uw steentje bijdragen en meeh...

Lees meer
Notulen openbare vergadering 11-11-2019

Notulen openbare vergadering 11-11-2019 Klik hieronder op het bestand om de bijlage te downloaden:...

Lees meer
Presentatie reactivering vliegbasis De Peel

Presentatie Vliegbasis de Peel Hierbij de presentatie reactivering vliegbasis De Peel: Download: Presentatie De Peel (01-07-2019)...

Lees meer
Zienswijze Vliegbasis de Peel

Zienswijze Vliegbasis de Peel Download: Zienswijze Vliegbasis De Peel 2019...

Lees meer
Bijeenkomst 100 jaar Augustus 2019

In Augustus 2019 hebben we een bijeenkomst gehad voor het samenstellen van de werkgroepen. Meer informatie wat er die avond besproken is kun je in dez...

Lees meer
Notulen Openbare vergadering 3-6-2019

Notulen Openbare vergadering 3-6-2019 Notulen openbare vergadering 3 juni 2019 (vorige was 10 december 2018)   Opening De voorzitter heet een ieder w...

Lees meer
Presentaties Openbare vergadering 3 juni 2019

Tijdens de openbare vergadering op 3 juni vonden er meerdere presentaties plaats. Wilt u deze nog eens teruglezen? Wij bieden deze als download aan....

Lees meer
Activiteitenkalender 100-jarig bestaan

Op 3 juni is de activiteitenkalender voor 2021 gepresenteerd, bestaande uit o.a.: Aftrap jubileum jaar Kennis Expo De Rips Kermis “Los in het Bo...

Lees meer
Presentatie Samen voor een veilig De Rips

Downloadlink: Samen voor een veilig De Rips def. 10-12-18...

Lees meer
Presentatie Activiteiten Kalendar (10-12-2018)

Downloadlink: Presentatie ActiviteitenKalendar (10-12-2018)...

Lees meer
Presentatie openbare vergadering 10 december 2018

In de Bijlage de presentatie openbare vergadering 10-12-2018 Downloadlink: Openbare vergadering presentatie...

Lees meer
Notulen openbare vergadering 10 December 2018

Notulen openbare vergadering 10 december 2018   Opening De voorzitter heet een ieder welkom en speciaal vanuit de gemeente Janine Rechters en wethoud...

Lees meer