Update stand van zaken Woningbouw Paterslaan

Update vanuit de gemeente met betrekking tot woningbouw Paterslaan.

De zienswijzen tegen het ontwerpbesluit zijn weerlegd in het definitieve besluit en de gemeente denkt nu een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen. Op 20 april heeft het college besloten dat zij akkoord zijn met het bestemmingsplan en voor te leggen aan de gemeente raad. Het definitieve besluit ligt nu klaar om op 19 mei door de commissie Ruimte besproken te worden en vervolgens op 10 juni in de raadsvergadering. Na het raadsbesluit van 10 juni volgt nog een bezwaartermijn van 6 weken.

Mensen die geïnteresseerd zijn in een bouwkavel aan de Paterslaan kunnen zich melden bij de Marnick Dekkers via email marnick.dekkers@gemert-bakel.nl  of Corlanda Vos via email adres corlanda.vos@gemert-bakel.nl