Collegebesluit met betrekking tot de zoekgebieden zon en wind

Het college heeft een besluit genomen over de zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens. In bijgevoegde brief kunt u hierover meer informatie vinden.