UITSLAG ENQUETE DUURZAAM DE RIPS

Bij deze de resultaten van de enquête van de werkgroep Duurzaam de Rips. Deze resultaten zijn gedeeld met het college van B & W en Arthur Rijken.