Update Bestemmingsplan Paterslaan

Helaas is er vertraging, doordat er gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om zienswijzen in te
dienen. Deze dienen nauwgezet beantwoord te worden, waarvoor extra onderzoek nodig is. Als
gevolg hiervan, kan het plan niet in april naar de gemeenteraad.
De eerstvolgende gemeenteraad vergadering is op 10 juni en hopelijk wordt dan het plan
goedgekeurd.