Uitnodigingen bestuursvergaderingen

Verenigingen worden gevraagd het Dorpsoverleg uit te nodigen voor een bestuursvergaderingen zodat we misschien elkaar op die manier kunnen versterken.

Een uitnodiging voor een vergadering kan gestuurd worden aan dorpsoverlegderips@upcmail.nl óf door een van onze bestuursleden aan te spreken.