Rabobank participatie en subsidie

Participatie
De Rabobank brengt verenigingen, stichtingen, klanten en andere partijen bij elkaar. De doelstelling is om hun omgeving sterker te maken, door actief deel te nemen aan initiatieven.

De Rabobank participeert door middel van stimulering en sponsoring. Voor meer informatie bekijk de website. Of neem contact op met Antoine van de Akker.

Subsidie
De Rabobank subsidie kan vóór 1 juli nog aangevraagd worden door verenigingen.