Nieuwsbrief Dorpsoverleg

Algemeen:

Door Corona is, opnieuw na 2 jaar, de Openbare Vergadering van 15 november afgelast.

Het Dorpsoverleg kijkt naar andere oplossingen om toch de informatie met de Ripse inwoners te delen.

Daarom maken we nu een Nieuwsbrief, met daarin de meeste informatie die we ook tijdens de Openbare Vergadering wilden presenteren.

 

Bestuursverandering:

In de loop van de afgelopen 2 jaar zijn Paul Berkvens, Ria Kanters en Harm van Dijk gestopt. Nieuwe bestuursleden zijn Mark Bax, Angela Donders en Pieter van den Akker.

 

Rotonde De Rips:

In de komende weken wordt de rotonde in De Rips vernieuwd (herplanting). Dit gezien deze afgelopen jaren niet is bijgehouden door een fout in de systemen van de aannemer. Afgelopen 2 jaar zijn er gesprekken geweest met De Rips en Elsendorp i.c.m. gemeente Gemert Bakel, de provincie en de aannemer om de inrichting van de rotondes te herzien. Gezien beide rotondes op een N weg liggen vallen deze onder beheer van de provincie. In deze bijlage is het nieuwe ontwerp van De Ripse rotonde te zien (deze dient aan diversen eisen te voldoen waarbij er een grote beperking is in zaken). De rotonde is onderhoudsvriendelijk ingericht om ervoor te zorgen dat deze het hele jaar er zo netjes mogelijk bij ligt. Hiermee hopen we een wat netter aanzicht te krijgen in ons mooie dorpje!

 

Onderhoud fietspaden/weg De Rips – Milheeze

Begin 2022 start de gemeente met onderhoudswerkzaamheden aan de weg en het fietspad Stippelberg-Kruisberglaan, gelegen tussen de rotondes De Rips en Milheeze. Kijk voor meer informatie m.b.t. de werkzaamheden in deze presentatie. Na de grote opknapbeurt kan hier weer fijn gefietst worden en kan de weg weer vele jaren mee.

 

Jubileum 100 jaar De Rips

Op 8 december 2021 bestaat De Rips 100 jaar. Dit moment vormt de aftrap van het jubileumjaar waarin er door verschillende werkgroepen leuke activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. Wij kunnen ons voorstellen dat u erg nieuwsgierig bent naar de evenementen die in dit jubileumjaar plaats gaan vinden. Kijk op www.derips.nl voor alle actuele informatie over het programma. Houdt onze website nauwlettend in de gaten vanwege de onzekerheden vanwege eventuele wijzigingen van de corona maatregelen en gevolgen op het programma van de kerkviering en de kerstmarkt!

 

Wit-Gele Kruis De Rips:

We hebben een leuke mantelzorgmiddag georganiseerd voor de mantelzorgers die zich aangemeld hadden. Het mantelzorgcompliment van de gemeente zou deze middag ook worden uitgedeeld. Helaas kon dit door de nieuwe maatregelen niet doorgaan. Daarom hebben we de hapjes van deze middag bij de mensen thuisbezorgd. Daar hebben we leuke reacties op ontvangen. Onze dank gaat uit naar Nellie Brozkowski en de mantelzorgers die dit mogelijk hebben gemaakt. De mensen die het mantelzorgcompliment aangevraagd hebben kunnen deze in Gemert bij het mantelzorgsteunpunt ophalen op di -en do- ochtend.
Ook de seizoensactiviteit kon deze herfst helaas niet doorgaan. Maar we houden nog een leuke verrassing te goed. Voor de kerstactiviteit komen we met een fijn alternatief. Zodra de maatregelen weer versoepelen organiseren we weer graag live een bijeenkomst.
We roepen je op om je te melden wanneer je in deze tijd hulp nodig hebt omdat je binnen wil of moet blijven . Of wanneer je andere vragen hebt. Je mag ook altijd bellen wanneer je je zorgen maakt over iemand. Verder willen we ons de komende tijd meer bezig gaan houden met preventie. Gezond blijven door te bewegen en gezonde keuzes te maken. We zijn aan de slag gegaan met positieve gezondheid tijdens onze jaarvergadering. Mensen gaven aan dat ook het toegankelijk zijn van de omgeving belangrijk is. Sommige straten of fietspaden zijn erg slecht en dat belemmerd mensen om naar buiten te gaan of te fietsen. De duo-fiets kan geleend worden. Wij leggen graag uit hoe deze werkt en we hebben ook vrijwilligers die met mensen mee kunnen fietsen. Maak er gebruik van! Blijf gezond!

Namens het bestuur van het WGK.

 

Stand van zaken nieuwbouw plan Paterslaan:

Laatste berichtgeving vanuit de gemeente: Op 10 juni 2021 is het bestemmingsplan van de Paterslaan door de gemeenteraad goedgekeurd. Na publicatie van dit bestemmingsplan op 23 juni 2021 is de beroepstermijn van 6 weken ingegaan. In deze periode is er beroep ingediend. We wachten nu de uitspraak van de Raad van State af. Deze verwachten we in maart 2022.

 

Omgevingsvisie

Uitslag Enquête Omgevingsvisie. Hierbij presenteren wij U de Uitslag van de enquête Omgevingsvisie.
Ondanks het niet door gaan van de openbare vergadering willen wij U toch op de hoogte brengen van de uitslag.

Met de 152 reacties op de enquête zijn wij erg tevreden. Via deze link kunt U de uitslagen van de enquête vinden.

Als er meer nieuws over de omgevingsvisie is houden wij U op de hoogte via de website en Facebook.

 

Overige Mededelingen:

1. Bankrekeningen KPJ De Rips.

KPJ De Rips is enige jaren geleden opgeheven. Enkele voormalige bestuursleden hebben besloten de bankrekeningen op te heffen en het geld beschikbaar te stellen aan het Dorpsoverleg. Het geld is bedoeld voor algemene (dorps) jeugdactiviteiten. De laatste jaren zijn bijdrages gedaan aan b.v. de Kermis commissie.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het geld (ruim € 8.600,-) hiermee op de juiste plek is en nuttig besteed zal worden.

Namens voormalige bestuursleden,

Roel v.d. Broek en Rob v.d. Einden

 

2.  Duurzaam De Rips

Hallo allemaal,

Middels deze nieuwsbrief willen wij graag even een momentje van jullie tijd vragen om jullie kort te informeren over onze werkgroep, Duurzaam De Rips.
Want waar in april dit jaar windmolens en zonnevelden het gesprek van de dag waren in ons dorpje en door jullie massaal gehoor is gegeven aan het invullen van onze enquête, zijn wij vervolgens achter de schermen verder gegaan met onze werkgroep.
Onze werkgroep is autonoom en in die hoedanigheid zoeken we waar nodig graag de samenwerking met jullie, het Dorpsoverleg, de Gemeente en andere partners. Wij zijn, althans op dit moment, niet voornemens om een formele rechtsvorm te worden. We zijn nu graag gewoon de werkgroep die het thema duurzaamheid dichter bij onze dorpsgenoten wil brengen.
Duurzaamheid is namelijk een thema dat ons allemaal raakt en uit onze enquete is gebleken dat veel mensen toch geïnformeerd willen worden en mee willen denken over verduurzamen.

Met elkaar zijn wij als werkgroep plannen aan het maken op welke manier we dat heel laagdrempelig kunnen doen. Ons doel voor 2022 is dus informeren en inspireren. We hebben geen hapklaar programma maar met een niet te grote broek aan willen we kleine stapjes maken met elkaar en met jullie.

Voor nu alvast een hele mooie Decembermaand, heb ‘t fijn samen en blijf boven alles gezond!

Hartelijke groet namens werkgroep Duurzaam De Rips,

Hans Ypma
Ingrid & GeertJan van Geffen
Bart van der Aa
Rob Noijen
Floris van Riezen
Daniëlle Louwers

We zijn bereikbaar via duurzaamderips@gmail.com

 

3. RES

De regionale energiestrategie 1.0 is gereed. Alle informatie is te vinden op een speciale site van metropoolregio Eindhoven https://energieregiomre.mett.nl/home/default.aspx

Hier is onder andere een publieksvriendelijke versie van de RES te downloaden.

De RES 1.0 wordt woensdag 24 november besproken in de commissie Ruimte en Mobiliteit.

Daarna komt het plan in de raad van 16 december 2021.

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de conceptRES (juni 2021) het volgende besloten:

“Lokale zoekgebieden zoals in de RES verwoord voor zonnevelden en windmolens af te

wijzen voordat Gemert-Bakel de zonneladder c.q. afwegingskader zonnevelden effectief heeft

doorlopen en burgerparticipatie heeft plaatsgevonden.”

 

Dit betekent dat we voorlopig 5 zonnevelden zullen toestaan, volgens het huidige beleid: “Afwegingskader zonnevelden”. Zie ook https://www.gemert-bakel.nl/waar-komen-zonnevelden-en-windmolens-in-onze-gemeente

De procedure wordt de komende weken uitgewerkt. We zullen met alle dorpen, en dus ook met het Dorpsoverleg De Rips en werkgroep Duurzaam De Rips, afstemmen hoe we dat aan gaan pakken.

 

4. Bespaarplan

 In de gemeentebegroting van 2022 is het opstellen van een bespaarplan opgenomen. In dit plan komen activiteiten die moeten stimuleren tot vermindering van de CO2 uitstoot. Het wordt een plan voor de doelgroepen: woningen, bedrijven, maatschappelijk vastgoed en de gemeentelijke organisatie. Het Dorpsoverleg De Rips en de werkgroep Duurzaam De Rips worden ook betrokken.

 

Ter afsluiting:

Zodra de maatregelen omtrent Corona het weer toelaten gaan we een openbare vergadering organiseren en hopen we u te kunnen verwelkomen in D’n Eik.