Dorpsvisie De Rips

In de bijlage vindt u de dorpsvisie van De Rips.

De gemeente Gemert-Bakel maakt zich klaar voor de komst van de Omgevingswet. Het maken van een omgevingsvisie is een belangrijk onderdeel in dit proces. In de omgevingsvisie beschrijven we de koers voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat we nadenken over de manier waarop we de leefomgeving (de straten waar we wonen en de plekken waar we werken of onze vrijetijd doorbrengen) nu en in de toekomst inrichten.

Klik hier om de dorpsvisie te openen. Dorpsvisie De Rips