VOORTBESTAAN SUPERMARKT IN ONS DORP DE RIPS

VOORTBESTAAN SUPERMARKT IN ONS DORP DE RIPS
Afgelopen maandag in de openbare dorpsoverleg vergadering is het voortbestaan van de supermarkt aan de orde gekomen.
We weten inmiddels dat Baltussen na de zomer stopt.
We willen graag op korte termijn met een groepje mensen starten die zich het voortbestaan van een supermarkt aantrekt en een positieve en actieve inbreng hierin wil hebben.
WIE O WIE voelt zich geroepen om mee te denken?
Meer info of aanmelden hiervoor kan via info@derips.nl of bel Mark Kanters 06-10924991