Vliegbasis De Peel – Online Informatiebijeenkomst van Defensie op 16 januari

Het Ministerie van Defensie wil op termijn vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen.

Online informatiebijeenkomst

Op dinsdag 16 januari van 19.30 tot 21.00 uur organiseert het Ministerie van Defensie een digitale informatiebijeenkomst over Ruimte voor Defensie. Defensie geeft tijdens deze bijeenkomst uitleg over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin staat welke mogelijkheden Defensie onderzoekt om te bepalen wat de beste plek of manier voor Defensie is om te bouwen, oefenen of vliegen.

Wilt u deelnemen aan deze online bijeenkomst? U kunt zich hiervoor aanmelden via de website van het Ministerie van Defensie. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail met een persoonlijke link naar de online bijeenkomst.

Let op: de presentatie gaat over de plannen van Defensie in heel Nederland en niet specifiek over onze regio.

Zienswijze indienen

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt tot en met 12 februari 2024 ter inzage en is te bekijken via de website van Defensie. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Dat kunnen vragen, opmerkingen of suggesties zijn.

Wilt u een zienswijze indienen? Dit kan tot en met maandag 12 februari 2024 digitaal of per post:

  • U kunt uw zienswijze digitaal indienen via het formulier op www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/indienen-zienswijze
  • U kunt een brief met daarin uw reactie sturen naar:
    Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid Ministerie van Defensie
    o.v.v. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
    Postbus 20701
    2500 ES Den Haag

Meer informatie

Lees verder op de algemene webpagina over dit onderwerp. 

De meest actuele informatie vindt u op de websites van Defensie en de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM). Dit is een adviescommissie van de minister van Defensie