Veranderingen in het bestuur Dorpsoverleg

Veranderingen in het bestuur Dorpsoverleg.

Helaas gaan Ria Kandelaars en Paul Berkvens stoppen met ons bestuur.

Paul is vanaf de oprichting bij dit Dorpsoverleg en zijn primaire taak waren zaken, die het
“buitengebied” van De Rips aangaan. Soms een lastige spagaat en vaak met goed
resultaat. Mooi voorbeeld was het stimuleren van erfbeplanting, wat nu nog steeds te zien
is. Paul heeft in die 13 jaren vele projecten gedaan of anderen bij projecten ondersteund.

De Zorg is belangrijk voor een leefbaar De Rips. Ria heeft als bestuurslid van het WitGele
Kruis de verbinding met het Dorpsoverleg behartigd. Ria heeft zich extra ingezet om de
communicatie (website, facebook etc) met het dorp te verbeteren.

Wij bedanken Ria en Paul voor hun inzet voor De Rips.
Het bestuur van Dorpsoverleg De Rips