Update Nieuwbouwplan Paterslaan

Zoals u ziet, zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van bouwplan Paterslaan
bijna gereed. Deze worden, als het weer het toelaat, januari-februari afgerond. In maart
voeren de nutsbedrijven wel nog werkzaamheden uit.
Vervolgens gaan we door met onderhoud aan de weg Paterslaan nummer 1 – 13.

Wat merk je daarvan?
We richten de weg opnieuw in zodat deze weer goed in profiel komt te liggen en ook
voetgangers er weer goed gebruik van kunnen maken. Hiervoor gebruiken we in deze
fase de bestaande bestrating van de weg omdat er de komende tijd nog bouwverkeer
voor het bouwplan over heen komt. Als de bouwactiviteiten zijn afgerond, wordt de weg
met nieuwe materialen aangelegd. Ook gaan we ondergronds een extra regenwaterbuis
leggen.
Tijdens deze werkzaamheden wordt dit deel van de Paterslaan geheel afgesloten.

Hoe is de planning verder?
De start van deze werkzaamheden is gepland direct na de werkzaamheden van de
nutspartijen. Volgens planning is dat rond week 12 van 2023 en zal naar verwachting 6
weken duren.

Meer informatie
Heeft u nu al vragen? Neem dan contact met mij op.

Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van de projectnaam ‘BRM
Paterslaan De Rips’ of bel (0492) 378 500.
Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,
de heer G.J. Willems
Projectleider team Openbaar Beheer