Uitnodiging dorpsvergadering 2 nov

Uitnodiging voor de openbare dorpsvergadering van maandag

2 november a.s. om 20.00 uur in Partycentrum D’n Eik.

  1. Opening
  2. Actuele zaken
  3. Informatie Wit Gele Kruis Coöperatie/dorpsondersteuner
  4. Lezing/uitleg Gemeente over woningbouw in De Rips
    Pauze
  5. Bekendmaking Ambassadeur(s)
  6. Mededelingen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Wij roepen iedere Ripse bewoner op naar deze vergadering te komen, want…

“SAMEN zijn we De Rips!”