Status voorzitterschap Dorpsoverleg

Beste bewoners,

We hebben onlangs vernomen dat er onrust in de Rips is vanwege de woonplaats van onze voorzitter van het dorpsoverleg.

Tonny Gerrits woont sinds medio 2020 in Bakel nadat hij verhuist is vanuit De Rips.

Vanuit het voltallig bestuur van het dorpsoverleg willen we alle bewoners van de Rips laten weten dat wij geen twijfel hebben met betrekking tot het functioneren en de inzet van Tonny ondanks hij momenteel niet in De Rips woont. Zijn inzet en hart voor De Rips zijn zeker niet minder geworden vanwege deze verhuizing.

Wel zijn we ervan bewust dat de voorkeur is dat op de langere termijn de voorzitter van het dorpsoverleg in de Rips behoort te wonen.

De openbare vergadering van Maart 2020 had dit onderwerp ook op de agenda staan, echter door de corona maatregelen heeft het openbaar overleg niet kunnen plaatsvinden. Hiermee willen we aangeven dat we ons zeker van dit onderwerp bewust zijn, maar vanwege de lastige omstandigheden het moeilijk is geweest om het draagvlak te peilen.

Tevens vanwege het vanuit ons oogpunt goede en grondige functioneren van Tonny en de lopende belangrijke projecten, zoals Woningbouw Paterslaan, Duurzaamheid de Rips, 100 jaar jubileum De Rips, her activering Vliegbasis, etc., vinden wij als bestuur het belangrijkst dat deze projecten en belangen van het dorp De Rips gewaarborgd blijven. We vinden het daarom van belang dat een wisseling van voorzitterschap, in combinatie met het goed inwerken van een nieuwe voorzitter, nu geen goed moment is.

Tonny wil graag zijn 5 jaar voorzitterschap met vol enthousiasme volbrengen, welke afloopt eind 2022. Mits er ook buiten het huidige bestuur draagvlak is binnen de Ripse bevolking.

Wij hopen dat het de eerst volgende openbare vergadering in de tweede helft van 2021 kan plaatsvinden, en dit onderwerp op de agenda zetten zodat we het draagvlak kunnen peilen en tevens een oproep zullen doen wie Tonny wil opvolgen als voorzitter van het dorpsoverleg De Rips. Dit geeft voldoende tijd voor de nieuwe voorzitter om aan te kunnen sluiten en een constructieve overdracht te waarborgen van de projecten en activiteiten.

Als er hier vragen of opmerkingen over zijn dan zien we uw reactie graag via info@derips.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsoverleg De Rips