Reactie n.a.v nieuwsbericht over glasvezel E-Fiber

Op het bericht :Gezamenlijke reactie Dorpsoverleg glasvezel E-Fiber,  zijn de volgende aanvullingen ontvangen:

Trined en E-Fiber: geven beide aan dat er geen minimaal percentage nodig is om de aanleg van glasvezel door te laten gaan.

Gemeente Gemert-Bakel:

De gemeente heeft op 14 april 2020 per mail gereageerd en geeft het volgende aan:

Voor alle duidelijkheid benadrukken wij (Gemeente Gemert-Bakel), dat wij in dit proces een faciliterende rol hebben in de vorm van vergunningverlener. Wij beoordelen vergunningaanvragen niet naar aanvragende partij maar op inhoudelijke gronden.

  • De gemeente Gemert-Bakel heeft eerder een zogenaamd “instemmingsbesluit” toegekend aan Glasvezel buitenaf. Dit betekent geen exclusief recht voor Glasvezel buitenaf om in beide dorpen glasvezel aan te leggen.
  • Glasvezel Buitenaf heeft zich in 2019 gemeld. De gemeente heeft met Glasvezel buitenaf een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze is op 17-9-2019 ondertekend. Glasvezel buitenaf heeft op 10 april 2020 de vergunningaanvraag ingediend bij de gemeente. Deze aanvraag is in behandeling;
  • De gemeente Gemert-Bakel heeft geen melding en ook geen vergunningaanvraag ontvangen van E-Fiber;
  • Een vergunning wordt op inhoudelijke gronden verleend of geweigerd, ongeacht welke marktpartij een aanvraag indient.