Peiling groenbeleidsplan. (bomen, beplanting, parken, bermen en lanen)

De gemeente bereidt op dit moment een nieuw groenbeleidsplan voor. (bomen, beplanting, parken, bermen en lanen)
Hierbij willen ze zo veel mogelijk inwoners om hun mening vragen over het groen in onze gemeente.
Zodoende kunnen ze het beleid beter afstemmen op de wensen en ideeën van onze inwoners.

Ze horen graag jouw mening zodat we deze mee kunnen nemen in plan.

via deze link kun je de vragenlijst invullen