Onderzoek omwonenden De Peel

Namens de Universiteit van Amsterdam vragen wij uw aandacht voor een onderzoek onder de omwonenden van De Peel. Het onderwerp betreft de heropening van vliegbasis De Peel. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Luchtmacht.

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen wie de omwonenden zijn, wat hun mening is over de heropening van vliegbasis De Peel en de motivatie van hen om zich wel of niet uit te spreken over deze kwestie. Uit een eerder omgevingsonderzoek van onderzoeksbureau Kantar is gebleken dat de grootste groep (45%) neutraal tegenover de heropening staat. Dit is tevens een groep die zich hierover het minst lijkt uit te spreken. Deze silent majority (stille meerderheid) probeer ik middels dit onderzoek ook te bereiken. Voor de Koninklijke Luchtmacht is het waardevol om te achterhalen wat de motivaties van omwonenden zijn om zich wel of niet uit te spreken. In gesprek blijven met de omgeving is namelijk enorm belangrijk om elkaars wensen en zorgen te horen en te begrijpen.

Het achterhalen van de mening en motivatie van omwonenden is van essentieel belang voor het onderzoek en om een goed onderbouwd advies te geven aan de Koninklijke Luchtmacht. Het wordt daarom enorm gewaardeerd als omwonenden deelnemen aan deze enquête.

De link naar de enquêtehttps://forms.gle/jbEZLgLtg9RkBLCGA