Notulen openbare vergadering 28 november 2016

Op 28 november vond een openbare vergadering van Dorpsoverleg plaats.

Documenten

  1. Notulen openbare vergadering 28 november 2016 definitief
  2. Presentatie Ad Rijnen (Wijkagent) Buurt app
  3. Presentatie wegcategorisering voor dorpsoverleg De Rips
  4. Buurt WhatsApp