Notulen openbare vergadering 20 November 2017

Notulen openbare vergadering 20 november 2017

 1. Opening

De voorzitter heet een ieder welkom en speciaal Maurice Emonds en wethouder Miranda de Ruiter van de gemeente, Ad Reijnen, Ingrid van Geffen en de sprekers van vanavond. Agendapunt 5 wordt omgewisseld met punt 6.

 1. Lancering nieuwe website Dorpsoverleg, inclusief dorpsagenda

Harm laat de nieuwe website met de dorpsagenda zien. Op de website www.derips.nl zie je een evenementenkalender die door verenigingen gevuld moet gaan worden. Dan zien de mensen in 1 oogopslag meteen wat er in De Rips op een bepaalde datum plaats vindt. Als je je op de website aanmeld, krijg je 1 keer in maand een nieuwsbrief via de email waardoor je up to date blijft. Ook zal er een uitdraai komen te hangen in D’n Eik en de Pionier zodat mensen die niet de website kunnen raadplegen, toch de informatie ter beschikking krijgen.

Om de website te promoten hebben we een facebook account ge-update.

Daarnaast zijn er bestaande Whats-app groepen die we via Apps snel kunnen bereiken. Het logo wordt op dit moment gemoderniseerd.

Geopperd wordt om op de rondgestuurde agenda die huis aan huis wordt verspreid voortaan de link naar de website op te nemen zodat een ieder daarvan kennis kan nemen.

 

 1. Stand van zaken woningbouw (Maurice Emonds)

Maurice Emonds geeft samen met Bernhard van de Heuvel een presentatie over de stand van zaken van de woningbouw in De Rips. De presentaties worden op de website geplaatst.

B&W hebben besloten om woningbouw in kleine kernen te stimuleren. De gemeente geeft aan afhankelijk van de behoeftes in overleg te willen en te kijken wat er mogelijk is. Verzocht wordt binnen 3 maanden hun interesse/ behoefte kenbaar te maken aan de gemeente of via Bernhard van Novelbouw of via het Dorpsoverleg.

Als er bij de gemeente bekend is dat er iemand interesse heeft kan er een afspraak worden gemaakt. Het is de taak van de gemeente en Novelbouw om mensen te verenigen. De gemeente en Novelbouw beslissen ook of het door kan gaan of niet.

 

Het Dorpsoverleg heeft 2 borden geplaatst om de bouwgrond te promoten.

 

 1. Presentatie Stichting Ploegefist door Frans Ploegmakers

Frans geeft een presentatie, deze wordt op de website geplaatst. De doelstelling wordt toegelicht. Aangegeven wordt dat het is gericht op de jeugd van De Rips en bedoeld is als extraatje voor de verenigingen. De hal is ook beschikbaar voor verenigingen voor met name rijdend materiaal. Als er behoefte is van verenigingen, kan altijd contact worden opgenomen via de email info@ploegefist.nl of telefonisch. Frans geeft aan als je als vereniging de hal wil gebruiken dat daar geen kosten aan verbonden zijn.

 

 1. Bestuurswisseling

Albert gaat volgend jaar afscheid nemen. Van Ingrid nemen we deze openbare vergadering afscheid. Albert richt een woordje tot haar. Na het afscheidswoordje wordt Ingrid een bos bloemen en een cadeau aangeboden als dank voor de geweldige inzet.

 

Pauze

 

 1. Presentatie SAMF Verkeersveiligheid irt aanrijdingen wilde dieren

Er wordt een presentatie gegeven door Cor Louwers, Valwildcoördinator van SAMF: Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna-aanrijdingen.

Cor heeft een presentatie gegeven over verkeersveiligheid bij aanrijdingen met wilde dieren zoals reeën, zwijnen, vossen, dassen etc. Opvallend is de groei van het aantal aanrijdingen van zwijnen. Hij geeft aan de informatie te delen met de wegbeheerders zodat ze na gaan denken over verkeersveiligheid. Meldingen doorgeven aan de politie via 0900-8844. Die koppelen dat door. Verwezen wordt ook naar de website: www.fauna-aanrijdingen.nl.

De presentatie wordt op de website geplaatst. Bij vragen kun je altijd de contact met SAMF.

 

 1. Bekendmaking Ambassadeur De Rips

Op 14 november zijn de ambassadeurs van De Rips, dit keer de brandweerlieden, in het zonnetje gezet. Albert leest zijn woordje voor wat hij die avond ook aan hen heeft voorgedragen en bedankt de aanwezigen brandweerlieden nogmaals. Ton Kempers richt ook nog een woordje van dank aan de aanwezigen. Hij geeft aan dat er 3 vacatures zijn, ze zijn dringend op zoek naar mensen. Als er geen aanmeldingen komen is het mogelijk dat de brandweer in De Rips niet blijft voort bestaan.

 

 1. Mededelingen
 • WGK info door Ingrid van Geffen: Ingrid neemt het woordje vanavond van Alie over. WGK is bezig met een watertappunt te realiseren ergens op het plein, samen met de gemeente en Brabant Water via Stichting Join the pipe. Verder zijn ze nog bezig met dementievriendelijk dorp. Mensen die daar klachten van ondervinden worden bezocht door Alie;
 • stand van zaken Mabib door Niels: het percentage aanmeldingen staat op dit moment op 29%, het moet minimaal 50% zijn van het buitengebied over enkele dorpen. 1 december is de deadline. Als er nog informatie nodig is, kunt u zich melden bij Niels of bij ons dorpsoverleg.;
 • terugkoppeling mbt wegencategorisatie: er is contact gezocht met de gemeente Sint Anthonis. Er is een besluit genomen dat de weg voorlopig een 80 km weg blijft. We blijven contact houden en ons inzetten dat deze weg 80 km weg blijft.;
 • bushalte: abri tegenover Baltussen is verplaatst naar “Het Jeugdhuis”. De gemeente heeft aangegeven dat ze voornemens zijn om de bushaltes bij Baltussen op te heffen. Reden hiervoor is dat er op relatief korte afstand meerdere bushaltes zijn én dat het aantal mensen die opstapt per bushalte niet erg hoog is. Gemeente heeft aangegeven dat ze een verkeersbesluit aan het voorbereiden zijn, dat wordt dan te zijner tijd gepubliceerd. Wij gaan hier vragen om compensatie in de zin van verlichting of fietsenrek. Vanuit de zaal worden geen bezwaren gemaakt.;
 • het kruisbeeld is opgeknapt, Jan Goossens zit in de zaal en wordt hiervoor bedankt.;
 • zonnepanelen licht Harm toe. Frans Ploegmakers is samen met Dutech in overleg gegaan om dit idee verder uit te werken voor De Rips op een dak bij Ploegmakers. De komende periode wordt daarover meer informatie verstrekt;
 • de speeltoestellen bij school gaan vervangen worden, daarbij hebben wij de school betrokken;
 • kermis: de komende periode gaan we bekijken wat we kunnen doen om de kermis een extra impuls te geven.;
 • over hondenuitlaat plaatsen/stroken wordt op de volgende openbare vergadering een toelichting gegeven door de gemeente;
 • Albert bedankt nog iedereen voor de kaart of attentie die is gegeven in verband het uitreiken van zijn lintje.

 

 1. Rondvraag
 • Er wordt gevraagd om aandacht voor de omvang en de keuze van de soort begroeiing rondom het pleintje aan de Hertsigstraat. De gemeente wordt gevraagd hier naar te kijken en een terugkoppeling te geven;
 • Aangegeven wordt dat omwonende bezwaar hebben ingediend tegen het voorgenomen bestemmingsplan voor woningbouw achter de school. Gevraagd wordt om niet alle hoeken vol te bouwen en de leefbaarheid hierdoor beter te houden;
 • Voor het bijhouden van de bloemen bij het kruisbeeld wordt de familie van der Aa bedankt;
 • Gevraagd wordt alert te blijven en bij vreemde situaties whats-app groepen te gebruiken en de politie in te lichten;
 • Als er behoefte is om naast de bestaande whats-app groepen nog buurtpreventie-app groepen op te richten, dan kan informatie daarover ingewonnen bij Ad Reijnen;
 • De wethouder is gevraagd een terugkoppeling te geven over de kosten van glasvezel in ons buitengebied in verhouding met andere gemeentes.;
 • Er wordt aandacht gevraagd voor de aanleg van de groenstrook bij de ontwikkeling van de woningbouw aan de Paterslaan. Verzocht wordt hier ook een wandelmogelijkheid in te verwerken;
 • Gewezen wordt op de Buiten Beter app. Bij sommige werkt deze app niet optimaal. Anderen geven aan heel positief te zijn en het gebruik van deze app te stimuleren.

 

 1. Sluiting

De presentaties worden op de website geplaatst. Iedereen bedankt voor de komst, tot de volgende keer.