Notulen openbare vergadering 18 juni 2018

Notulen openbare vergadering 18 juni 2018

 

 1. Opening

De voorzitter heet een ieder welkom en speciaal Anke van Extel, burgemeester Michiel van Veen, Marc Kerkhof en Dave Rensman, Ans Ploegmakers (die later aansluit), Peter van Horen en Ad Rijnen, Ingrid van Geffen van het WGK en Janine Rechters.

 

De notulen van de vorige vergadering en de agenda staan niet op de website. We plaatsen de notulen van de vorige vergadering tegelijk op de website samen met de notulen van deze vergadering. Als er dan nog vragen zijn kunnen die aan ons worden doorgegeven.

 

 1. Asbestverwijdering (Marc Kerkhof en Dave Rensman)

Marc Kerkhof van de gemeente, en Dave Rensman van de ODZOB (Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant) geven een presentatie. De presentatie wordt online (op www.derips.nl) geplaatst. Beoogd is de asbestdaken tot 35 m² in De Rips in oktober 2018 eraf te halen. Voorbeeld van de gemeente Leende is genoemd. Na de presentatie wordt nogmaals benadrukt dat het van groot belang is om je dus aan te melden om je dak met het collectief wat nu is opgezet, asbestvrij te maken. Maar meld ook grotere daken ook bij de gemeente. Anke van Extel geeft nog aan dat de gemeente zich ook heeft aangemeld bij de provincie om voor grotere daken ook te kijken naar de mogelijkheden voor de gemeente Gemert-Bakel.

 

Albert bedankt Dave voor de goede uitleg.

 

 1. Hondenuitlaatvoorzieningen (Bregje en Janine Rechters)

Naar aanleiding van een motie uit de Raad in 2017 is besloten dat in ieder dorp een hondenuitlaatvoorziening gerealiseerd moet zijn. Op deze uitlaatstroken is geen opruimplicht voor de hondenbezitter en zuigt de gemeente 1 keer per week de hondenpoep op (en maait de grasstrook kort).

In overleg met ons Dorpsoverleg heeft de gemeente op 22 mei een besluit genomen dat in De Rips een hondenuitlaatstrook is aangewezen evenwijdig aan het hoofdvoetbalveld, tussen de Paterslaan en de sloot. Aan de hand van een plattegrond is de exacte locatie verduidelijkt. Het besluit is in mei 2018 op de gebruikelijke wijze in het Gemerts Nieuwsblad bekend gemaakt en in werking getreden. Met bebording zal de hondenuitlaatstrook zichtbaar gemaakt worden.

 

 1. Rabobank clubkascampagne (Ans Ploegmakers)

Agendapunt is omgeruild met punt 7.

Ans Ploegmakers geeft een toelichting. Ze wil mensen vragen om te stemmen op de verenigingen in De Rips zodra volgend jaar de Clubkas Campagne weer is. Van de ruim 1000 mensen in de Rips die klant zijn bij de Rabo, hebben er maar ongeveer 140 gestemd. Bij de bank denken ze dat ongeveer 1 op de 4 klanten lid is in De Rips. Er zit verder geen (financieel) verschil tussen lid en klant zijn, kost niets extra ofzo. Vanaf je 18e mag je zelfstandig lid zijn, ben je jonger dan moet je toestemming van je ouders hebben. Om te stemmen zit er geen leeftijdsminimum aan. Dus er moet veel meer opgehaald kunnen worden in De Rips dan dit.

 

Er waren ruim 688 stemmen in De Rips te verdelen. Alle leden kunnen 5 stemmen uitbrengen. Je moet dan als klant eerst lid worden. Dat is niet zoveel werk.

Dat moet je dan voor 1 februari doen. Dan kun je voor je vereniging geld inzamelen.

Afgesproken is dat nagedacht wordt over hoe er meer aandacht voor kan komen zodat er meer geld voor de Ripse verenigingen wordt opgehaald.

 

 

 1. Bestuurswisseling

Albert treedt af als voorzitter van ons dorpsoverleg. Paul H. richt het woord tot Albert. Na het afscheidswoordje wordt Albert een bos bloemen en een cadeau aangeboden als dank voor de geweldige inzet. Albert krijgt zelf ook nog het woord. De nieuwe voorzitter Tonnie Gerrits krijgt de voorzittershamer overhandigt.

 

Pauze

 

 1. Whatsapp groepen veiligheid (Peter van Horen en Ad Rijnen)

Op verzoek van de gemeente wordt er een presentatie gegeven door Peter van Horen en Ad Rijnen. De presentaties worden online gezet.

Mensen zetten zelf de Whats-app groepen op. De gemeenteraad heeft in 2015 gezegd dat het fijn zou zijn dat er in de gemeente Whats-app groepen voor veiligheid komen. Samen kun je meer zien dan alleen. Het creëert een veilige woon- en leefomgeving. Doel is in iedere kern 1 beheerder / trekker die communiceert met de gemeente en politie. Belangrijk is afspraken te maken wat je wel en niet meld op een Whats-app groep. In een folder is de informatie nogmaals verduidelijkt.

Gevraagd wordt om de bestaande whats-app groepen door te geven aan de gemeente. De gemeente zorgt dan dat ze bij elkaar geroepen worden.

Er wordt een blad uitgereikt met 20 ergernissen en waar je wat kunt melden. Er komen enkele vragen. Gewezen wordt op de opties van de bestaande apps: Next door en ‘veilige buurt’.

 

Peter en Ad worden bedankt voor hun presentaties.

 

 1. Wit gele Kruis

Agendapunt 4 is omgeruild met punt 7. Ingrid bedankt Albert namens het WGK voor de fijne samenwerking.

WGK info door Ingrid van Geffen:

 • Het watertappunt gaat op het Dorpsplein komen. De exacte locatie wordt nader ingevuld;
 • Er wordt een bosrolstoel aangeschaft zodat iedereen toch het bos in kan als ze minder mobiel zijn. KVO heeft aangeboden om met mensen te wandelen. Er wordt nog gezocht naar een goede plaats om de rolstoel te stallen. Dit moet een toegankelijke ruimte zijn die afsluitbaar is. Als er ideeën zijn zijn deze welkom. Geopperd wordt in de Kerststal;
 • Avond drugsproblematiek in De Rips: “die van ons doet dat niet” is vanwege te weinig animo niet doorgegaan. Er waren 4 aanmeldingen. De avond was bedoeld voor ouders van kinderen van groep 7, 8, eerste en tweede klas middelbare school. Daarom wordt 27 juni aanstaande voor degene die hadden willen komen nog een vervolg gehouden. Degene die alsnog interesse hebben mogen dit kenbaar maken, zodat mogelijk nog een avond gepland gaat worden;
 • Maandag 25 juni is het koffie-uurtje weer, om 09.30 worden er films vertoond.

 

 1. Mededelingen
 • Tonnie geeft het woord aan Anke van Extel, wethouder, over de vliegenoverlast. Ze is zelf ter plaatse wezen kijken. Ze geeft aan dat de gemeente er druk mee bezig is. Ze snapt dat het heel vervelend is. Ze hebben nog geen oorzaak gevonden. Het volgende kan worden geconcludeerd:
 1. er zijn veel klachten mbt vliegenoverlast;
 2. deze worden allemaal opgepakt en gemonitord;
 3. maar de bron is nog steeds niet gevonden.

Omdat er zo veel vragen zijn en er onrust is, wil de gemeente samen met de ODZOB en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) een informatie-avond organiseren in De Rips. Hierbij zijn inwoners welkom en komt er iemand van de gemeente, KAD, een verdelger en ODZOB. De oplossing zal niet op die avond gevonden worden. Het is wel belangrijk dat we dit blijven melden en dat iedereen welkom is op die avond en gehoord wordt. Nader bericht hierover volgt;

 • evaluatie kermis (Noortje): Is goed verlopen: zaterdagmiddag touwtrekwedstrijd waren 7 teams. Mooie opkomst. Daarna heeft de burgemeester de kermis geopend. Zondag zijn er veel kinderen geschminkt. Maandag met de scheurkaart ging goed. Dinsdag is ook mooie opkomst geweest, tijdens het koffie-uurtje. De kermiscommissie wil volgend jaar weer de kermis mee organiseren. De viskraam komt vanaf na de zomervakantie 1 keer in de 2 weken in De Rips staan, in de week dat de kebabkraam er niet staat. Wanneer dat is wordt nog aan een ieder kenbaar gemaakt;
 • Bregje:

* ratten en ongediertebestrijding: wij hebben van de gemeente een jaarlijks overzicht ontvangen van de rattenmeldingen van vorig jaar (2017). Het betrof 9 meldingen op 8 adressen, verspreid over verschillende straten waarvan er 7 in de bebouwde kom. Alle gevallen zijn bestreden en zijn nacontroles uitgevoerd geeft de gemeente aan. Rattenoverlast moet je altijd via de gemeente melden, zodat inzicht ontstaat over de omvang van rattenoverlast. De gemeente schakelt dan een ongediertebestrijder in.

* verfraaiing Dorpsplein: in de vorige openbare vergadering (20 nov.2017) kwam een vraag naar voren om in het kader van de leefbaarheid van De Rips, het bloemenperk bij de klok aan de Hertsigstraat, te verfraaien. Daarom heeft de gemeente een ontwerp gemaakt en is een plant-dag aan het voorbereiden, in samenwerking met een werkgroep vanuit het dorp samen met ons Dorpsoverleg. We hebben hierover op 20 juni aanstaande een vervolgbijeenkomst gepland staan. Hier worden zowel het ontwerp als vervolgacties besproken. Gevraagd wordt waarom er de in bloei staande rozenbottelstruiken vervangen moeten worden. Aangegeven wordt dat er verschillende ideeën hierover bestaan en dat nu gedacht is aan vaste bloemrijke planten;

 • Harm:

* logo aangepast. Harm ligt het logo en de keuzes toe;

* zonnepanelen svz Harm geeft aan dat de planning een beetje uitloopt. Er is een bestuur opgezet en binnenkort gaan ze naar de notaris. De planning is oktober / november de panelen te plaatsen. Gevraagd wordt om interesse kenbaar te blijven maken bij Harm, ook om een eventueel tweede dak te overwegen;

 • Niels:

* Mabib buitengebied svz. Na de vakantie wordt contact gezocht met alle geïnteresseerden.  Plan is om einde van het jaar de glasvezel aangelegd en draaiende te hebben;

 • Tom: 100-jarig bestaan in 2021 van De Rips: zijn er mensen die dit mee willen organiseren brainstormen. Graag doorgeven aan ons.

 

 1. Rondvraag
 • Gevraagd wordt om de jeugd meer naar de vergadering te trekken. Tonnie geeft aan dat dit bij ons zeker leeft. Opgeroepen wordt om ouders ook hun kinderen hiervoor warm te maken. Ideeën zijn welkom zodat ook onderwerpen die de jeugd aanspreekt aangedragen worden vanuit het dorp;
 • Er wordt gevraagd om aandacht voor het tegelijkertijd plannen van andere vergaderingen. De school had deze avond een ouderavond gepland, fiducia de ijsactie;
 • Gevraagd wordt om aandacht voor de fietspaden. Gevraagd wordt om met de buurgemeentes dit samen op te pakken. Anke van Extel geeft aan dat de gemeente vorig jaar heeft besloten de fietspaden aan te pakken. De gemeente is bezig met een prioriteitenlijst op te stellen wanneer welke fietspaden worden aangepakt. Dit wordt aan ons Dorpsoverleg terug gekoppeld en zodra dit bekend is, op de website kenbaar gemaakt.;
 • Er wordt aandacht gevraagd voor de slechte kwaliteit van de paden in het dorp voor rolstoelgebruikers. Veel paden zijn ongelijk of zitten tegels los. Of daar iets aan gedaan kan worden. Gewezen wordt op de Buitenbeter app. Daar kun je meldingen voor losse tegels, opstaande randen, straatverlichting etc. De app werkt blijkbaar alleen op een telefoon. Daarnaast kunnen altijd punten worden doorgegeven aan de gemeente of aan de leden van de Dorpsraad.

 

 1. Sluiting

Iedereen bedankt voor de komst, in het bijzonder Anke van Extel en leden van de Dorpspartij. Tot de volgende keer. De notulen wordt op de website geplaatst net als de presentaties.