Notulen openbare vergadering 16 april 2015

Actuele zaken:

 • Nieuwbouw De Rips: Projectontwikkeling door B&L gaat niet door, maar belangstellenden kunnen nog steeds gaan bouwen in De Rips. Onlangs is er een informatie avond georganiseerd waar belangstellenden informatie hebben gekregen voor alles waar ze mee te maken krijgen bij het bouwen van een woning. Het bestemmingsplan voor bouwen aan de Paterslaan moet nog gewijzigd worden, maar daar wordt aan gewerkt. Geïnteresseerden kunnen zich wel alvast melden.
 • Aanvraag uitbreiding pelsdierhouderij geeft onrust in het dorp. Er wordt binnenkort een aparte bijeenkomst gehouden voor omwonenden en andere belangstellenden waar uitleg gegeven wordt over de hele situatie en iedereen met vragen terecht kan.
 • Kermis De Rips. Er is opnieuw een overeenkomst getekend waarbij de kermis in ons dorp voor de komende 3 jaar geregeld is. Na die tijd wil de gemeente zich helemaal terug trekken uit de organisatie. De kermis datum is vastgelegd op het 3e weekend van mei elk jaar.

Wit Gele Kruis Coöperatie/dorpsondersteuner :

 • er is een nieuwkomersmap gemaakt. Verenigingen worden opgeroepen om de informatie van hun vereniging aan te leveren als promotie materiaal voor hun vereniging
 • men wil starten met een koffie uurtje 1x per maand. Buurtbrigadier Ad Reijnen wordt uitgenodigd om de 1e keer aanwezig te zijn om allerlei vragen te beantwoorden
 • afscheid Elly v.d. Broek na 5 jaar voorzitterschap van de Wit Gele Kruis coöperatie. Elly heeft een flinke bijdrage geleverd in verschillende projecten van de coöperatie en was erg betrokken bij de Ripse mensen. Helaas kon ze zelf vanavond niet aanwezig zijn, maar we zullen Elly binnenkort bedanken op gepaste wijze.

Lezing Buurkracht:

Wijkagent Ad Reijnen blijft buurtbrigadier in ons dorp. Hij doet een oproep aan ons allemaal om goed op te letten en calamiteiten te melden. Door informatie van ons heeft de politie meer kans om zaken op te lossen. Liever 1x teveel/onterecht gemeld dan niet. Klachten over het niet-spoed nummer worden erkend, maar helaas ziet hij hier geen oplossing voor op korte termijn.

Lezing: Veranderingen in de zorg door Janine Rechters (i.v.m. ziekte van wethouder Bevers) en Ingrid van Geffen.

Wat doet Buurkracht?
https://www.youtube.com/watch?v=mrehm9BDdMk

De Buurtpagina
https://www.youtube.com/watch?v=Cug42cmMAJo

Hoe gaat het er aan toe op een buurtbijeenkomst?
https://www.youtube.com/watch?v=ebzoEo47XVY

Elsendorp & Buurkracht in Ons Huis Verdient \\\’t (RTL)
https://www.youtube.com/watch?v=CVPkqDDRd30

Mededelingen:

 • Er is een fietscrossbaantje gemaakt aan de Mr. Hertsigstraat, langs de nieuwe school in De Rips. Rien Mettler, Ton van Oirschot en fa. Ploegmakers hebben dit samen gerealiseerd. Bedankt voor jullie inzet. De kinderen hebben hier al veel plezier aan beleefd.
 • Piet v.d. Burgt en Frans Ploegmakers hebben zich sterk gemaakt om het grote agrarisch verkeer van de parallelweg af te halen langs de Middenpeelweg in De Rips. Er is overleg geweest met diverse partijen en dit heeft tot resultaat gehad dat zeer waarschijnlijk het grote agrarisch verkeer in De Rips over de Middenpeelweg mag. Van waar tot waar is nog niet duidelijk. Dit zal binnenkort officieel geregeld worden d.m.v. verkeersborden. Het is geen verplichte maatregel. Alles is op basis van proef.
 • Bosfeestdag wordt weer georganiseerd. De vraag is alleen wordt dit 2016 of 2021. Er zijn de 1e keer 250 vrijwilligers ingeschakeld om e.e.a. de realiseren dus er moet wel voldoende draagvlak zijn. Wellicht wil men voor een heel weekend gaan omdat een veel gehoorde opmerking vorige keer was, dat het eigenlijk te kort was. Het enthousiasme in de zaal geeft aan dat men er wel voor open staat in ons dorp om in 2016 voor een nieuwe bosfeest te gaan.
 • Elke vereniging wordt voortaan gevraagd om 1 of 2 afgevaardigden te leveren voor de openbare vergadering. Op die manier hopen we meer krachten te kunnen bundelen en meer informatie uit te wisselen. De KVW loopt bijvoorbeeld tegen het feit aan, dat de vlooienmarkt vaak gelijk valt met een andere activiteit van een andere vereniging. Dan wordt het erg moeilijk om voldoende vrijwilligers te krijgen en die zijn juist dringend nodig. Goede communicatie en onderling begrip is noodzakelijk. De evenementenkalender kan een hulpmiddel zijn om geen dubbele activiteiten te plannen.
 • Er is dringend behoefte aan een grote opslagruimte voor diverse verenigingen in ons dorp. Met name de heemkundekring en de CV verenigingen zitten verlegen om de opslag voor hun grotere materialen, denk aan de kerststal en de carnavalswagens. Vanuit de zaal wordt geopperd om een gezamenlijke opslagruimte te realiseren. Hier wordt al over gesproken, maar het zou jammer zijn als er ruimte is die niet benut wordt. Daarnaast zit er natuurlijk een kostenplaatje aan een nieuwe opslagruimte en wie gaat dat betalen? Goede ideeën zijn van harte welkom.
 • Het openluchttheater in ons dorp, een geschenk van de ROV is bijna gerealiseerd. Planning is dat dit op Koningsdag officieel geopend wordt. We hopen er met z’n allen veel plezier aan te beleven.
 • Namens de St. Goed Wonen doen we een oproep voor een beter gebruik van de Pionier. Jaren geleden heeft het Dorpsoverleg gestreden voor realisatie van De Pionier, maar nu blijkt er bar weinig interesse onder de senioren te zijn om daar ook te gaan wonen. St. Goed Wonen vraagt zich af of hier een bepaalde oorzaak voor is. Misschien dat kleine aanpassingen het wonen daar een stuk aantrekkelijker zou maken. Dit geldt ook voor de invulling van de voormalige huiskamer van de Pionier. Deze ruimte staat leeg en dat is zonde. Mocht iemand een goed idee hebben voor de invulling hiervan, dan horen wij dat ook graag. Uiteraard moet er wel rekening gehouden worden met een koop- of huurprijs voor deze ruimte.

Rondvraag:

 • De fietspaden rondom De Rips zijn erg slecht van kwaliteit. Er zijn stukken afgeschaafd op plekken waar de boomwortels naar boven komen. Er wordt de komende weken/maanden nog gewerkt aan herstel van de bovenlaag.
 • Slijk op fietspaden zorgt ook voor gevaarlijke situaties. Zorg dat dit gemeld wordt bij de gemeente. Dan wordt er ook iets aan gedaan.
 • Door slechte fietspaden wordt er ook op de weg gefietst wat voor gevaarlijke situaties wordt gezorgd. Dit moeten we zien te voorkomen.
 • De Goeden Doelen Actie heeft dit jaar 450 euro meer opgebracht. Verony, Maria en collectanten, wederom heel hartelijk bedankt voor de organisatie van deze collecte.

Sluiting