Meldpunten overlast

Melden milieuklachten

Men kan met klachten bellen:

Onderwerp instantie Bereikbaarheid Contactgegevens
Uitrijden mest

Gebruik bestrijdingsmiddelen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 24/7 Klantcontactcentrum NVWA

info@nvwa.nl

0900 – 03 88

https://www.nvwa.nl/organisatie/contact/melden-en-vragen-voor-burgers-consumenten

Overtredingen buitengebied, zoals:

stroperij, wildcrossen, (drugs) afvaldumpingen verwaarlozen van dieren en illegale hennepteelt

Handhavingsteam Buitengebied (SSiB) 24/7 0900 – 996 54 32
Overlast van bedrijven

en evenementen

Gemeente Gemert-Bakel Tijdens kantooruren: gemeente@gemert-bakel.nl

0492 378 500

Buiten kantooruren kan met de milieuklachtencentrale van de provincie contact worden opgenomen.

Overlast van bedrijven Provincie Noord-Brabant – milieuklachtencentrale 24/7 mkc@brabant.nl

073 681 28 21 *