Inloopbijeenkomst Grote opknapbeurt weg en fietspad Stippelberg Donderdag 24 februari 2022 van 16.00-20.00 uur in Partycentrum D’n Eik

Begin november hebben we je geïnformeerd over de onderhoudswerkzaamheden aan de
weg en fietspad Stippelberg-Kruisberglaan, gelegen tussen de rotondes De Rips en
Milheeze.

Ondertussen is de aannemer bekend en heeft die een opzet gemaakt voor de fasering en planning van het werk. De werkzaamheden met de daarbij behorende fasering en planning willen we, samen met de aannemer, graag met je delen en bespreken in een inloopbijeenkomst op Donderdag 24 februari 2022 van 16.00-20.00 uur in Partycentrum D’n Eik, Meester Hertsigstraat 5, 5764 PR De Rips.

Tijdens de bijeenkomst wordt je persoonlijk bij gepraat op een door u zelf gekozen tijdstip. Dit is ook het moment om kennis te maken met de contactpersonen van de aannemer en gemeente tijdens de werkzaamheden. In verband met de coronamatregelen willen we graag een beeld krijgen hoeveel personen we kunnen verwachten. Het verzoek om jezelf aan te melden via onderstaand mailadres onder vermelding van het onderwerp. Wij houden ons tijdens de bijeenkomst aan de dan geldende coronamaatregelen.

Uitvoering in fases
De start van de werkzaamheden is gepland in de week van 28 februari. Als eerste zullen dan
het rooien en snoeien van de bomen langs de weg en fietspad plaats vinden. Waarna de
onderhoudswerkzaamheden aan het fietspad en de weg plaats vinden vanaf De Rips richting
Milheeze. Voor meer informatie over het project verwijzen we u naar de gemeentelijke
website onder het kopje ‘projecten in Gemert-Bakel’.

Meer informatie
Heb je vragen? Neem dan contact op met projectleider Gert-Jan Willems via
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van de projectnaam ‘Groot onderhoud
Stippelberg’.