Inloop bijeenkomst Centrumplan De Rips

Op Vrijdag middag 31 Maart 2023 vanaf 15:00 organiseren we een inloop bijeenkomst over het Centrumplan De Rips.

Afgelopen maanden heeft er regelmatig overleg plaats gevonden tussen de deelnemers in het
projectteam Centrumplan De Rips. In dit projectteam is vertegenwoordiging vanuit de volgende
partijen uit ons dorp: Basisschool De Klimboom, Gemeente Gemert-Bakel, Dorpsoverleg,
Buurtbewoners en Ripse Ondernemers Vereniging.
Gezamenlijk is gekeken naar een mogelijke toekomstige inrichting van het dorpsplein en
bijbehorende speelmogelijkheden voor de kinderen. Hiervoor is een schetsontwerp opgesteld
waarin alle idee├źn en opmerkingen tot zover zijn opgenomen.
Op de Openbare vergadering van 27 maart zullen we de huidige stand van zaken presenteren.

We kunnen ons voor stellen dat u hierna als dorpsbewoner wellicht over mee wil denken en het plan graag van uw input wilt voorzien.
We willen u middels deze uitnodiging graag de mogelijkheid hiervoor bieden.
Daarom organiseren we vrijdag middag 31 Maart 2023 vanaf 15:00 een inloop bijeenkomst.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door het sturen van een mail met uw naam en adres naar info@derips.nl