INFORMATIEBIJEENKOMST – CPO woningbouw De Rips

De Rips – Altijd al je eigen woning willen (laten) bouwen en kosten besparen door samen met je
toekomstige buren op te trekken? Dan is dit je kans! De afgelopen jaren is er in het Gemert-Bakelse
kerkdorp ‘’De Rips’’ een plan in procedure gebracht voor zo’n veertig nieuwe bouwkavels. Nu deze
procedure achter de rug is kunnen er daadwerkelijk woningbouwplannen worden uitgewerkt. Het
Dorpsoverleg De Rips wil graag aandacht voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en
daarom wordt er op maandag 20 november 2023 een informatieavond voor geïnteresseerden
georganiseerd in samenwerking met begeleidingsbureau Vastgoedregisseur uit Valkenswaard. Ook
wethouder Hanneke Coppens zal hierbij aanwezig zijn.
Het project
Aan de rand van het dorp, bij de Paterslaan, is ruimte voor het bouwen van nieuwe woningen.
Afhankelijk van de interesse kan het aantal woningen voor het CPO-project worden bepaald. Binnen
het CPO-project is ruimte voor het bouwen van tussenwoningen, hoekwoningen, tweekappers,
(semi)bungalows en zelfs vrijstaande woningen indien gewenst. De grootte en precieze invulling van
de kavels wordt gebaseerd op de wensen van de toekomstige bewoners. Geïnteresseerden zullen na
de informatieavond middels een inventarisatieformulier dan ook worden gevraagd om hun
woonwensen kenbaar te maken.
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
Bij CPO treed je samen met je toekomstige buren op als ontwikkelaar van het project. Hoe de
woningen er van binnen én buiten uit komen te zien, wordt mede door de toekomstige bewoners
bepaald. Dit betekent dat je (als groep) zelf een architect kiest en jouw gewenste woning laat
bouwen door een gezamenlijk te selecteren aannemer. Daarbij heb je ook inspraak in de grootte en
het afwerkingsniveau van je nieuwe woning, waardoor deze volledig aansluit bij jouw wensen én
portemonnee. Als deelnemer stapel je dus zelf geen stenen, maar je hebt wel de regie en
zeggenschap. Gedurende het gehele proces zullen de toekomstige bewoners hierbij professioneel
worden begeleid.
Informatiebijeenkomst
Ben jij nieuwsgierig geworden en wil je meer weten? Bezoek dan de informatiebijeenkomst op
maandag 20 november 2023 om 19.30 uur bij D’n Eik aan de Meester Hertsigstraat 5 in De Rips.
Tijdens deze bijeenkomst word je geïnformeerd over het CPO-proces, de mogelijkheden op locatie,
indicatieve prijzen en de planning. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot en met 15 november a.s.
(onder vermelding van het aantal bezoekers) via
info@vastgoedregisseur.nl
of 040-2423223. Kijk
voor meer informatie op
www.vastgoedregisseur.nl