Het Cuypersgenootschap heeft de gemeente Gemert-Bakel officieel gevraagd van de kerk in De Rips een monument te maken

Het Cuypersgenootschap (zie https://www.cuypersgenootschap.nl/) heeft de gemeente
Gemert-Bakel officieel gevraagd van de kerk in De Rips een monument te maken. Het
kerkgebouw in De Rips is een heel bijzonder gebouw.

Het Dorpsoverleg en het Parochiebestuur zijn hier geen voorstander van, omdat dit de
toekomstige mogelijkheden van het kerkgebouw en de directe omgeving zal beperken.

De vraag van het Cuypersgenootschap is een serieuze aanvraag. Er zijn vele voorbeelden
van rechtszaken, die door het genootschap zijn gewonnen en waar gemeentes ertoe
gedwongen zijn hier gevolg aan te geven.

Voor het aanwijzen van monumenten is een procedure voorgeschreven in
monumentenverordening Gemert-Bakel en het college van B&W is verplicht om deze
procedure te volgen. De gemeente heeft een externe partij de opdracht gegeven voor het
opstellen van de kerkenvisie, als onderdeel van de omgevingsvisie.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe dit verder gaat aflopen.