Glasvezelnetwerk de Rips

De firma van Gelder is zo goed als klaar met de aanleg van de glasvezelkabel tot aan de woningen. Bij iedereen die een abonnement heeft afgesloten wordt de aansluiting in de maand november binnen gelegd. Vervolgens  volgt een controle bij adressen die aangemeld hebben.
Bewoners  bij wie de kabel tot aan het huis/gevel ligt die nog geen aansluiting IN huis hebben kunnen gebruik maken van een laatste mogelijkheid om de aansluiting in huis alsnog gratis te laten doen. Hiertoe is door Delta-fiber netwerk besloten omdat in het begin van de werkzaamheden niet duidelijk is gecommuniceerd tot wanneer men nog kon aanmelden voor een aansluiting.

Als de  aansluiting binnen is gemonteerd zal  Dhr. Tonnie van Rixtel bij u aanbellen  en zich bekend maken. Hij zal dan vragen om  een foto te mogen maken van de binnen-aansluiting (wit doosje) en een handtekening vragen ter bevestiging dat de kabel binnen ligt en het kastje is gemonteerd. Hij zal ook bij iedereen aanbellen waar de kabel tot aan de gevel van het huis ligt om te vragen of men nog gebruik wil maken van deze laatste mogelijkheid om een gratis aansluiting te verkrijgen!

Als deze laatste werkzaamheden zijn geklaard is De Rips ook in de kern voorzien van een volledig glasvezelnetwerk en daarmee  voorbereid voor de toekomst.

Namens Dorpsoverleg De Rips