Gezamenlijke reactie dorpsoverleg Glasvezel E-fiber

Glasvezel in De Rips – Elsendorp, 13-4-2020.

Glasvezel buitenaf – E-Fiber

Gezamenlijke reactie en standpunt van De Rips en Elsendorp aan haar bewoners. Dit schrijven is bedoeld om duidelijkheid te scheppen in de verwarring die dreigt te ontstaan vanwege een tweede partij die glasvezel in beide dorpen wil aanleggen.

Zoals u wellicht heeft gelezen is naast Glasvezel buitenaf nu ook E-Fiber voornemens om glasvezel in beide dorpen aan te leggen. Het initiatief van E-Fiber is voor de betrokken partijen, gemeente Gemert-Bakel, De Rips en Elsendorp, als verrassend en onverwacht ervaren.

De feiten:

 • De Rips en Elsendorp willen heel graag glasvezel ook voor de kernen van de dorpen.
 • De Rips en Elsendorp hebben eerder afgesproken samen op te zullen trekken.
 • De gemeente Gemert-Bakel heeft eerder een zogenaamd “instemmingsbesluit” toegekend aan Glasvezel buitenaf. Dit betekent geen exclusief recht voor Glasvezel buitenaf om in beide dorpen glasvezel aan te leggen.
 • Onlangs heeft E-Fiber zich bij de gemeente gemeld om in De Rips en Elsendorp glasvezel aan te leggen.
 • De Rips en Elsendorp weten op dit moment formeel niet of de gemeente t.a.v. E-Fiber al een “instemmingsbesluit” heeft toegekend. Het lijkt er wel op omdat E-Fiber ook een campagne is gestart.
 • Met Glasvezel buitenaf en de vertegenwoordigers van de twee dorpen is er al geruime tijd een vrij intensief contact, met E-Fiber (nog) geheel niet.
 • De Rips en Elsendorp ( media) hebben van E-Fiber het verzoek gekregen om haar bewoners van het initiatief van E-Fiber op de hoogte te brengen.
 • Dit wordt gedaan.
 • De inwoners van beide dorpen zijn en blijven helemaal vrij in hun keuze voor welke partij ze gaan kiezen of al hebben gekozen.

 

Standpunt van De Rips en Elsendorp;

 • Wij blijven samen optrekken om te bewerkstelligen dat er glasvezel komt en om te voorkomen dat we tussen wal en schip belanden, en er geen glasvezel wordt aangelegd.
 • De voorwaarde van Glasvezel buitenaf is dat er een deelname van 35% voor De Rips en Elsendorp samen moet zijn behaald, hier blijven we aan meewerken.
 • De voorwaarde van E-Fiber is niet geheel duidelijk, wel of geen ondergrens, volgens hun website een minimale aanmelding van 30%. Onduidelijk is nog of dit dan voor de beide dorpen samen is of voor ieder apart, dit moet wel helder worden gemaakt.

 

Wij houden u op de hoogte.

Namens De Rips, Dorpsoverleg De Rips.

Namens Elsendorp, Dorpsoverleg Elsendorp en Dorpscoöperatie Elsendorp.