Enquête Omgevingsvisie

Er komt een nieuwe omgevingswet, ook voor De Rips.
De basis van de omgevingswet is de omgevingsvisie, waarin staat hoe de inwoners en de gemeente denken dat De Rips zich moet ontwikkelen.
Hoe de kwaliteit van onze leefomgeving, op de lange termijn, zich zou moeten ontwikkelen.
De omgevingsvisie gaat over de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap verkeer en vervoer, infrastructuur, veiligheid, sociaal domein, gezondheid en cultureel erfgoed.
Een omgevingsvisie beschrijft op hoofdlijnen hoe de gemeente de gestelde doelen wil bereiken.
Wij als dorpsoverleg en ook jullie als inwoners van De Rips kunnen hier actief aan deelnemen.
Dat kan allereerst, door het invullen van deze enquête.

https://forms.gle/HjwCwEJsoQF7BtJo7

Klik op de Link om naar de enquête te gaan.