enquête huishoudelijke afvalinzameling

Momenteel heeft de gemeente een enquête uitstaan over de huishoudelijke afvalinzameling.

Dit naar aanleiding van een opdracht die de gemeenteraad de gemeente heeft gegeven.
Namelijk het opstellen van een nieuw afvalbeleidsplan.
Of liever gezegd een grondstoffenbeleidsplan, omdat we afval als een grondstof zien.

Bijgevoegd de digitale QR code, door deze te scannen kunt U de enquête invullen.

of gebruik onderstaande link.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=w6CS1qtFsEiPcyEJNLwEpVDfwL09riBGmc4DSnpdU71UMVY5SlhUNEk3Tlg5R1RDUE1EOU5BOU8xMy4u