Corona impact

Via dit nieuwsbericht willen we jullie op de hoogte stellen dat de planning voor de jubileum viering aangepast zal worden i.v.m. de maatregelen en risico’s omtrent het corona virus.

Iedereen wil er een geweldig jubileum viering van maken en het zou jammer zijn als alle inzet, voorbereidingen en uitvoering negatief beïnvloed worden vanwege de maatregelen en risico’s van het virus, of zelfs dat activiteiten afgelast moeten worden.

We hebben dit besloten n.a.v. alle feedback de afgelopen week van de werkgroepen en het overleg binnen de stuurgroep op de vraag of er bezwaar is als de planning vooruitgeschoven wordt en bijvoorbeeld 8 December 2021 als nieuwe start datum wordt gekozen voor de jubileum viering. Het ‘verjaardag’ evenement in december 2021 kan dan bijvoorbeeld de start zijn van de jubileum viering en alle andere evenementen kunnen dan verschuiven van kalender jaar 2021 naar 2022.

Vanuit de werkgroepen en de stuurgroep is er geen verdeeldheid en iedereen is akkoord dat de planning vooruitgeschoven wordt.

Begin juli hebben we met de stuurgroep een vergadering gepland waarin we een voorstel gaan bespreken en de vervolgstappen uitzetten. We hopen direct na deze zomer vakantie weer een keer met stuurgroep en werkgroep afvaardiging samen te kunnen zitten en samen het nieuwe plan te bespreken en verder uit te werken.