Burenmailing luchthaven De Peel

Vorig jaar is voor voormalige vliegbasis De Peel een procedure opgestart met het voornemen om te komen tot een nieuw Lucht Haven Besluit (LHB) voor de Luitenant-generaal Bestkazerne.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunnen omwonenden en andere geïnteresseerden zich aanmelden voor een Burenmailing.  Hierin staat specifieke regionale informatie over oefeningen, trainingen en allerlei andere onderwerpen die nieuwswaarde hebben voor de omgeving.
Je kunt je voor deze mailing aanmelden door een mail te sturen naar: informatiedepeel@mindef.nl.  (Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van de mailing)

Verder heeft heeft Defensie in juni 2020 een website gelanceerd waarop geïnteresseerden uiteenlopende informatie kunnen vinden over het onderwerp Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases. Reden hiervoor is dat informatie over dit specifieke thema meer toegankelijker, overzichtelijker en makkelijk vindbaar moet zijn. Daar is behoefte aan zo lieten belanghebbenden en omwonenden van vliegbasis weten waar LHB-procedures lopen.

Informatie over LHB is vaak ingewikkeld en verspreid beschikbaar. De site zet aan tot een centrale plek waar begrijpelijke informatie te vinden is, maar waar ook vragen gesteld kunnen worden. De website is terug te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel