Update voortgang voorbereidingen nieuwbouwplan Paterslaan

Vanuit de project leider van de gemeente hebben we de volgende informatie ontvangen.

De originele planning, om in het eerste kwartaal van 2021 te starten met verkaveling, kan helaas niet worden gerealiseerd vanwege nodige aanpassingen in de capaciteit van de waterberging (in het noorden van het plangebied).

Het bestemmingsplan is eind deze maand/begin oktober afgerond voor het vooroverleg met provincie en waterschappen.

Na goedkeuring van waterschap en provincie zal het bestemmingsplan ter inzage komen te liggen. Verwachting is eind December 2020, begin januari 2021.

De planning is om in December 2020 een openbare informatie avond in de Rips te organiseren, waarin de project leider het nieuwbouwplan en vervolg stappen zal toelichten. Doorgang en in welke hoedanigheid van deze avond is uiteraard afhankelijk van de corona maatregelen. Meer informatie m.b.t. deze bijeenkomst wordt eerste helft van November verwacht.

Mits er geen zienswijzen worden ingediend tijdens de zienswijzeperiode, kunnen kavels in optie worden genomen medio Februari (meest positieve scenario).

In maart / april 2021 zal het bestemmingsplan in de raad besproken worden, opgevolgd door een bezwarenperiode van 6 weken. Tijdens deze periode (april/mei 2021) wil de gemeente al starten met het bouwrijp maken.

De vergunning kun je op zijn vroegst tijdens de bezwarenperiode aanvragen. Het vergeven van de vergunning kan pas als het bestemmingsplan onherroepelijk is.